ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กิจกรรมปั้นเสริมเพิ่มมูลค่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาววนิดา เนติพัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,18:15  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้วิธีการอ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมา เพ็งจรูญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2560,22:33  อ่าน 322 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล 1 แสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นางศิริอัจฉรา กล้าหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2558,14:47  อ่าน 427 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล 1 แสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยโทสมชาติ เครือวัลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2558,14:47  อ่าน 435 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล 1 แสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นายเดชา โพนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2558,14:46  อ่าน 405 ครั้ง
รายละเอียด..