ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการรู้เรื่องการอ่าน PISA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมา เพ็งจรูญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2562,09:57  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
ชื่ออาจารย์ : นายเดชา โพนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2561,20:58  อ่าน 316 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมปั้นเสริมเพิ่มมูลค่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาววนิดา เนติพัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,18:15  อ่าน 385 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้วิธีการอ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมา เพ็งจรูญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2560,22:33  อ่าน 614 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล 1 แสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นางศิริอัจฉรา กล้าหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2558,14:47  อ่าน 650 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล 1 แสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยโทสมชาติ เครือวัลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2558,14:47  อ่าน 657 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล 1 แสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นายเดชา โพนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2558,14:46  อ่าน 615 ครั้ง
รายละเอียด..