ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2561 (อ่าน 24) 29 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนห้วยยางศึกษา เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโณงเรียนห้วยยางศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 216) 15 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนห้วยยางศึกษา เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโณงเรียนห้วยยางศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 226) 15 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนค (อ่าน 307) 22 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคล (อ่าน 315) 11 ม.ค. 62
ประกาศการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก (อ่าน 306) 04 ม.ค. 62
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและกำหน (อ่าน 307) 04 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (อ่าน 305) 25 ธ.ค. 61
กิจกรรมกีฬาภายใน เทา-แดง เกมส์ ครั้งที่ 26 (อ่าน 356) 19 พ.ย. 61
กิจกรรมวิ่งพ่อปู่ To Be Number One (อ่าน 574) 15 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 517) 15 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนห้วยยางศึกษา (รอบสอง) (อ่าน 610) 05 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ (รอบสอง) (อ่าน 739) 17 เม.ย. 61
โรงเรียนห้วยยางศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยรูปแบบ SMIN (อ่าน 705) 18 มี.ค. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา (อ่าน 828) 31 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกพลศึกษา (อ่าน 783) 27 ต.ค. 60
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา (อ่าน 1422) 20 ต.ค. 60
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระยอง๒ (อ่าน 828) 05 ต.ค. 60
ปลูกดอกดาวเรืองให้เหลืองบานสะพรั่ง (อ่าน 788) 05 ต.ค. 60
การประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน (อ่าน 700) 05 ต.ค. 60
มอบทุนการศึกษา (อ่าน 777) 04 ส.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนประวัติศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านการ (อ่าน 713) 01 ส.ค. 60
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (อ่าน 735) 01 ส.ค. 60
ถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 657) 01 ส.ค. 60
ปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สู่ความทัดเทียมกับอาเซียน (อ่าน 615) 25 ก.ค. 60
นักบัญชีน้อย ห.ศ. ประชารัฐ (อ่าน 624) 24 ก.ค. 60
สานสายใย พี่สู่น้อง ครั้งที่ 1 (อ่าน 676) 24 ก.ค. 60
การประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 610) 21 ก.ค. 60
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 732) 17 ก.ค. 60
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1/2560 (อ่าน 1014) 09 มิ.ย. 60
ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน (อ่าน 538) 15 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ รอบ2 (อ่าน 675) 23 เม.ย. 60
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 592) 17 มี.ค. 60
การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 655) 16 มี.ค. 60
โรงเรียนห้วยยางศึกษา เชิญชวนทุกท่านรับชมรายการย้อนหลัง "โรงเรียนประชาธิปไตย รักษามาตรฐาน" (อ่าน 555) 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 564) 11 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 612) 08 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั (อ่าน 669) 30 ม.ค. 60
วารสาร "ยางพริ้ว ปลิวไสว" ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (อ่าน 740) 25 ส.ค. 59
วารสาร "ยางพริ้ว ปลิวไสว" ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 1030) 12 ม.ค. 59