ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สู่ความทัดเทียมกับอาเซียน

วันที่ ๒๑ ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธงชัย  วนิชรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู  เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่  ๒๑  สู่ความทัดเทียมกับอาเซียน  และสอดรับกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  ณ  ห้องประชุมสุภรณ์  วีรวรรณ  โรงเรียนชลกัลยานุกูล จังหวัดชลบุรี

โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2560,09:13   อ่าน 367 ครั้ง