ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธงชัย วนิชรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนห้วยยางศึกษา ร่วมต้อนรับ นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุลณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ตามแนวใหม่)  เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ผลการประเมินได้ระดับ ดีเยี่ยม

โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2560,14:42   อ่าน 349 ครั้ง