ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

โรงเรียนห้วยยางศึกษา อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อจำหน่ายสินค้าบริโภคภายในโรงเรียน

1.  ประกาศ                            ณ  วันที่  17  มีนาคม  2560

2.  ขอรับใบสมัคร                   วันที่  17 - 23  มีนาคม  2560

3.  ยื่นซอง                             วันที่  24  มีนาคม  2560

4.  เปิดซอง                            วันที่  27  มีนาคม  2560

5.  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร   รูปถ่าย 1 นิ้ว  2 รูป

                                               สำเนาทะเบียนบ้าน   สำเนาบัตรประชาชน  ใบรับรองแพทย์                                          

 

โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 338 ครั้ง