ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนประวัติศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านการ
วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสาวโสภิต สุจิตตกุล ได้รับมอบหมายจาก นายธงชัย วนิชรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางศึกษา และนักเรียน จำนวน ๓ คน อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนประวัติศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม (Active Learning) และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2560,13:49   อ่าน 553 ครั้ง