ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศสถานศึกษาสีขาว (อ่าน 128) 26 ก.ย. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2561 (อ่าน 138) 29 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนห้วยยางศึกษา เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโณงเรียนห้วยยางศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 360) 15 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนห้วยยางศึกษา เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโณงเรียนห้วยยางศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 348) 15 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนค (อ่าน 437) 22 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคล (อ่าน 440) 11 ม.ค. 62
ประกาศการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก (อ่าน 443) 04 ม.ค. 62
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและกำหน (อ่าน 469) 04 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (อ่าน 426) 25 ธ.ค. 61
กิจกรรมกีฬาภายใน เทา-แดง เกมส์ ครั้งที่ 26 (อ่าน 494) 19 พ.ย. 61
กิจกรรมวิ่งพ่อปู่ To Be Number One (อ่าน 682) 15 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 621) 15 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนห้วยยางศึกษา (รอบสอง) (อ่าน 687) 05 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ (รอบสอง) (อ่าน 816) 17 เม.ย. 61
โรงเรียนห้วยยางศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยรูปแบบ SMIN (อ่าน 787) 18 มี.ค. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา (อ่าน 903) 31 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกพลศึกษา (อ่าน 854) 27 ต.ค. 60
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา (อ่าน 1521) 20 ต.ค. 60
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระยอง๒ (อ่าน 892) 05 ต.ค. 60
ปลูกดอกดาวเรืองให้เหลืองบานสะพรั่ง (อ่าน 866) 05 ต.ค. 60
การประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน (อ่าน 775) 05 ต.ค. 60
มอบทุนการศึกษา (อ่าน 847) 04 ส.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนประวัติศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านการ (อ่าน 770) 01 ส.ค. 60
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (อ่าน 808) 01 ส.ค. 60
ถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 724) 01 ส.ค. 60
ปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สู่ความทัดเทียมกับอาเซียน (อ่าน 676) 25 ก.ค. 60
นักบัญชีน้อย ห.ศ. ประชารัฐ (อ่าน 703) 24 ก.ค. 60
สานสายใย พี่สู่น้อง ครั้งที่ 1 (อ่าน 746) 24 ก.ค. 60
การประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 664) 21 ก.ค. 60
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 804) 17 ก.ค. 60
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1/2560 (อ่าน 1119) 09 มิ.ย. 60
ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน (อ่าน 589) 15 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ รอบ2 (อ่าน 734) 23 เม.ย. 60
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 655) 17 มี.ค. 60
การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 701) 16 มี.ค. 60
โรงเรียนห้วยยางศึกษา เชิญชวนทุกท่านรับชมรายการย้อนหลัง "โรงเรียนประชาธิปไตย รักษามาตรฐาน" (อ่าน 613) 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 626) 11 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 689) 08 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั (อ่าน 735) 30 ม.ค. 60
วารสาร "ยางพริ้ว ปลิวไสว" ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (อ่าน 802) 25 ส.ค. 59