ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ คุณสุธา บุญรอด ตัวแทน School Partner ของโครงการโรงเรียนประชารัฐเข้ามาให้การนิเทศติดตามการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม แผนการดำเนินงานต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๑ 
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,20:37   อ่าน 511 ครั้ง