ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนห้วยยางศึกษา ได้รับการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ จากศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อเยี่ยมชม และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,20:30   อ่าน 447 ครั้ง