ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา
โรงเรียนห้วยยางศึกษา รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา นำโดย นายธรวัฒน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2558,15:49   อ่าน 2521 ครั้ง