ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนห้วยยางศึกษา โดยการนำของ นายพิภพ นามสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
    1. เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักเรียน 
    2. เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน 
    3. เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2558,17:04   อ่าน 2460 ครั้ง