ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.พ. 62 ถึง 28 ก.พ. 62 สอบปลายภาค ม.1, ม.2, ม.4, ม.5
22 ก.พ. 62 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6
13 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 สอบปลายภาค ม.3 และ ม.6
11 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 แนะแนวการศึกษาต่อ
08 ก.พ. 62 กิจกรรมห้วยยางนิทัศน์
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ O-NET ม.3
31 ม.ค. 62 ถึง 01 ก.พ. 62 ซ่อมพฤติกรรมนักเรียน
30 ม.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา