ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 มี.ค. 63 ถึง 19 มี.ค. 63 นักเรียน ม.3 ,ม.6 ติดต่อยื่นคำร้องขอแก้ " 0 " , " ร " , " มผ" และดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ในระหว่างวันที่ 11 - 19 มีนาคม 2563
ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
10 มี.ค. 63 ประกาศผลการเรียน รายชื่อนักเรียนที่ติด " 0 " , " ร " , " มผ"
กลุ่มบริหารวิชาการ
09 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63 กิจกรรมเสริมหลักสูตรวินัยลูก ห.ศ. ภาคเรียนที่ 2/2562 ม.3 / ม.6
ชุดพละโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน